Eesti keele süsteemne speller Mac OS X-ile

Versioon 10.6.0-s

Eesti keele süsteemne speller Mac OS X-ile on mõeldud kasutamiseks kõikide programmidega, mille õigekirjakontrolli teenus põhineb Apple'i süsteemsel spelleril.
Vajalik on Mac OS X 10.6 või 10.7

Installeerimine

Eesti keele spelleri installeerimiseks:

Kasutamine

Kahjuks ei oska Mac OS X eesti keelt automaat-tuvastada. Seetõttu tuleb tekst määrata eestikeelseks System Preferences/Language & Text/Text/Spelling alt. Käesoleva toote nimi on "Eesti (Filosoft)".
Muus osas on Eesti keele spelleri kasutamine on analoogne Mac OS X-i standardspelleri kasutamisega.
Tüüpiliselt saate spelleri käivitada Edit/Spelling and Grammar menüüst.
Pages'is võib tekst olla korraga mitmekeelne. Tekstilõigule saate keele valida Inspector/Text/More/Language alt.
OpenOffice.org 3-es soovitame deinstalleerida kõik alternatiivsed eesti keele spellerid.

Täpsemat infot spelleri kasutamise kohta leiate Mac OS X-i ja rakendusprogrammide juhenditest.

Deinstalleerimine

Eesti keele moodulite deinstalleerimiseks:

© Filosoft 2012