Eesti keele süsteemne speller Mac OS X-ile

Versioon 10.11.0
Eesti keele süsteemne speller Mac OS X-ile on mõeldud kasutamiseks kõikide programmidega, mille õigekirjakontrolli teenus põhineb Apple'i süsteemsel spelleril.
Vajalik on Mac OS X 10.11 El Capitan.

Installeerimine

Eesti keele spelleri installeerimiseks:

Kasutamine

Kahjuks ei oska Mac OS X eesti keelt automaat-tuvastada. Seetõttu tuleb tekst määrata eestikeelseks System Preferences/Keyboard/Text/Spelling alt. Käesoleva toote nimi on "Eesti (Filosoft)".
Muus osas on Eesti keele spelleri kasutamine on analoogne Mac OS X-i standardspelleri kasutamisega.
Tüüpiliselt saate spelleri käivitada Edit/Spelling and Grammar menüüst.
Täpsemat infot spelleri kasutamise kohta leiate Mac OS X-i ja rakendusprogrammide juhenditest.

Deinstalleerimine

Eesti keele moodulite deinstalleerimiseks:
© Filosoft 2015