Eesti keele komplekt Macile '2015

Eesti keele komplekt Macile '2015 koosneb kahest tootest:

Vajalik on Mac OS X 10.11 El Capitan.

Installeerimine

Eesti keele komplekti installeerimiseks:

Kasutamine | Eesti keele speller Mac OS X-le

Kahjuks ei oska Mac OS X eesti keelt automaat-tuvastada. Seetõttu tuleb tekst määrata eestikeelseks System Preferences/Keyboard/Text/Spelling alt. Käesoleva toote nimi on "Eesti (Filosoft)".
Muus osas on Eesti keele spelleri kasutamine on analoogne Mac OS X-i standardspelleri kasutamisega.
Tüüpiliselt saate spelleri käivitada Edit/Spelling and Grammar menüüst.
Täpsemat infot spelleri kasutamise kohta leiate Mac OS X-i ja rakendusprogrammide juhenditest.

Kasutamine | Inglise-eesti(-inglise) sõnastik Mac OS X-ile

Inglise-eesti sõnastik integreerub süsteemiga täielikult ja selle kasutamine on analoogne teiste süsteemsete sõnastikega.
Sõnastikku saab kasutada nii Apple Dictionary rakenduse kui Dictionary widgetiga, kasutada Look Up in Dictionary otseteed jms.
Sõnastikust teostatakse otsing korraga nii ingliskeelse sõna/fraasi alusel, kui ka tagurpidi-otsing eestikeelse sõna alusel.
Lisainfot sõnastike kasutamise kohta leiate Mac OS X-i juhenditest.

Deinstalleerimine

Eesti keele komplekti deinstalleerimiseks:
© Filosoft 2015