Eesti keele komplekt Macile '2011

Eesti keele komplekt Macile '2011 koosneb kolmest tootest:

Vajalik on MacOS X 10.5, 10.6 või 10.7

Installeerimine

Eesti keele komplekti installeerimiseks:

Kasutamine | Eesti keele süsteemne speller Mac OS X 10.6/10.7-le

Kahjuks ei oska Mac OS X eesti keelt automaat-tuvastada. Seetõttu tuleb tekst määrata eestikeelseks System Preferences/Language & Text/Text/Spelling alt. Käesoleva toote nimi on "Eesti (Filosoft)".
Muus osas on Eesti keele spelleri kasutamine on analoogne Mac OS X-i standardspelleri kasutamisega.
Tüüpiliselt saate spelleri käivitada Edit/Spelling and Grammar menüüst.
Pages'is võib tekst olla korraga mitmekeelne. Tekstilõigule saate keele valida Inspector/Text/More/Language alt.
OpenOffice.org 3-es soovitame deinstalleerida kõik alternatiivsed eesti keele spellerid.

Täpsemat infot spelleri kasutamise kohta leiate Mac OS X-i ja rakendusprogrammide juhenditest.

Kasutamine | Eesti keele süsteemne speller Mac OS X 10.5-le

Eesti keele spelleri kasutamine on analoogne MacOS X-i standardspelleri kasutamisega.
Tüüpiliselt saate spelleri käivitada Edit/Spelling and Grammar menüüst. Käesoleva toote sõnastiku nimi on "Eesti (Filosoft)".
Pages'is võib tekst olla korraga mitmekeelne. Tekstilõigule saate keele valida Inspector/Text/More/Language alt.
OpenOffice.org 3-es soovitame deinstalleerida kõik alternatiivsed eesti keele spellerid.

Täpsemat infot spelleri kasutamise kohta leiate MacOS X-i ja rakendusprogrammide juhenditest.

Kasutamine | Eesti keele speller, poolitaja ja tesaurus Microsoft Office 2011-le

Kahjuks ei võimalda Excel 2011 lisada keelte loetellu eesti keelt. Seetõttu identifitseerivad eesti keele moodulid ennast Excelis katalaani (Catalan) keele moodulitena. Pärast ESPT installeerimist ei võimalda Office kasutada katalaani keele originaalmooduleid.
Muus osas on ESPT kasutamine on analoogne MS Office 2011 standardmoodulite kasutamisega. Keelevahendid leiate iga vastava programmi Tools menüüst.

Täpsemat infot standardmoodulite kasutamise kohta leiate MS Office 2011 dokumentatsioonist.

Kasutamine | Inglise-eesti(-inglise) süsteemne sõnastik Mac OS X-ile

Inglise-eesti sõnastik integreerub süsteemiga täielikult ja selle kasutamine on analoogne teiste süsteemsete sõnastikega.
Sõnastikku saab kasutada nii Apple Dictionary aplikatsiooni kui Dictionary widgetiga, kasutada Look Up in Dictionary otseteed jms.
Sõnastikust teostatakse otsing korraga nii ingliskeelse sõna/fraasi alusel, kui ka tagurpidi-otsing eestikeelse sõna alusel.

Lisainfot sõnastike kasutamise kohta leiate Mac OS X-i juhenditest.

Deinstalleerimine

Eesti keele komplekti deinstalleerimiseks:

© Filosoft 2012