Tarkvara soetamine

Eesti keele profipakett MS Office 2003-le

* Litsentse:
Hind:
* Maksemeetod:
Kliendi andmed
* Nimi:
* E-mail:
Telefon:
Aadress:
Oluline info
Tarkvara tarnitakse elektroonselt, saate selle alla laadida kohe pärast makse sooritamist. Tarkvara on meie kodulehelt alla laetav vähemalt ühe kuu jooksul alates ostu sooritamisest. Allalaadimiskordade arv on piiratud.
Kliendi andmed aitavad kaasa tehingu õnnestumisele ja on vajalikud arve väljastamisel. Filosoft ei edasta neid kolmandatele osapooltele.
Üks litsents võimaldab installeerida tarkvara
- juriidilisel isikul kuni kolme talle kuuluvasse seadmesse (arvutisse, telefoni, lugerisse, virtuaalmasinasse vms), kui on tagatud, et neid seadmeid ei kasuta samaaegselt rohkem kui üks inimene;
- eraisikul kuni viide talle kuuluvasse seadmesse (kasutajapiiranguta).
Filosoft kinnitab, et tarkvara töötab selle soetamise hetkel kaasasolevas dokumentatsioonis kirjeldatud moel ega sisalda meiepoolseid tahtlikke meetmeid, mis takistaks või peataks tarkvara töö tulevikus.
On võimalik, et kolmanda osapoole hilisem riist- või tarkvarauuendus mõjutab käesoleva tarkvara tööd.
Filosoft ei võta vastutust tarkvara poolt tekitatud otsese või kaudse materiaalse või mittemateriaalse kahju eest ega anna mingeid täiendavaid lubadusi.
Kui soovite osta rohkem litsentse või ei leia sobivat maksemeetodit, võtke palun ühendust.