HTMLi Hüperlinker

Hüperlinker asendab etteantud tekstis iga sõna viitega sõnastikule.

Kui soovite rakendada Hüperlinkerit Internetis leiduvale HTML-dokumendile, sisestage dokumendi täielik aadress (näiteks "https://www.filosoft.ee/")
Vastasel korral rakendatakse Hüperlinkerit aknas asetsevale tekstile.

Sõnastik:
või sõnastikuprogrammi URL ja parameetri kodeering:
Lemmatiseeri eestikeelsed sõnad enne sõnastikupäringut