Inglise-eesti sõnastik

Toim. Aimi Tedresalu, Kuldar Traks

Sõnastikus on 44 000 ingliskeelset märksõna: 23 000 üksiksõna ning 21 000 väljendit ja näidet. Märksõnad on pärit inglise-ungari koolisõnastiku märksõnaloendist.

Lühendid ja märgendid

Am.Ameerika
Austr.Austraalia
Br.Briti
adj.adjektiiv (omadussõna)
adv.adverb (määrsõna)
aiand.aiandus
aj.ajalooline
anat.anatoomia
arh.arhailine
arhitekt.arhitektuur
art.artikkel
arvut.arvuti
astr.astronoomia
attr.atributiivne (nimisõna täiendav)
biol.bioloogia
bot.botaanika
conj.konjunktsioon (sidesõna)
e.ehk
el.elektri-ala
er.eriti
filos.filosoofia
fot.fotondus
füüs.füüsika
geogr.geograafia
geol.geoloogia
haril.harilikult
herald.heraldika
humoor.humoorikas
interj.interjektsioon (hüüdsõna)
iroon.irooniline
jm.ja muu
jms.ja muu selline
jne.ja nii edasi
jur.juriidika
keem.keemia
kirikl.kiriklik
kõnek.kõnekeelne
lingv.lingvistika
loogikaloogika
lüh.lühend
maj.majandus
mat.matemaatika
med.meditsiin
mer.merendus
murd.murdeline
muus.muusika
mäend.mäendus
müt.mütoloogia
n.nimisõna
nt.näiteks
num.numeraal (arvsõna)
piltl.piltlik
pl.pluural
poeet.poeetiline
pref.prefiks (eesliide)
prep.prepositsioon (eessõna)
pron.pronoomen (asesõna)
psühhol.psühholoogia
põhil.põhiliselt
põlgl.põlglik
ruumil.ruumililiselt
saj.sajand
sing.singular (ainsus)
sõj.sõjandus
teatr.teatri-ala
tehn.tehnika
trük.trükindus
v.verb (tegusõna); või
vanas.vanasõna
vm.või muu
vms.või muu selline
vt.vaata
vulg.vulgaarne
zool.zooloogia

Ingliskeelsetes fraasides esinevad lühendid:

sbsomebody (keegi)
sthsomething (miski, midagi)